فهرست

عدم دسترسی به پایگاه ovid

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند پایگاه Ovid تا اطلاع ثانوی قطع می باشد. در صورت دسترسی مجدد از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال اطلاع رسانی خواهد شد.