فهرست

دسترسی به PubMed

 قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی، دانشجویان، و محققین گرانقدر

  پیرو مکاتبات انجام شده از سوی مدیریت اطلاع رسانی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، بمنظور رفع تحریم Google در دسترسی کاربران ایرانی به PubMed و پاسخهای امیدوار کننده در این خصوص، فعلا تا رفع تحريم Google برای دسترسی به PubMed، می‌توانید از آدرس زیر استفاده نمايند تا متعاقبا و پس از رفع مشکل، امکان دسترسی مستقيم به نسخه جديد PubMed فراهم آید.
 

https://pmlegacy.ncbi.nlm.nih.gov