فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه جستجو و آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی

کارگاه آموزشی نحوه جستجو و آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۲ در سالن امام علی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

برگزاری مدرسه تابستانه

واحد اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با هدف توانمندسازی دانشجویان و محققین اقدام به برگزاری مدرسه تابستانه: کارگاه های جستجو در  منابع و پایگاه های علمی نموده است.