فهرست

آیین نامه، اهداف و خط مشی

اهداف
 کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  بابل  در راستای  برنامه راهبردی دانشگاه که از  دانشگاههای علوم پزشکی  تیپ یک است، کتابخانه الکترونیک دانشگاه در جهت تقویت آموزش و فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاه  می باشد.

لذا تلاش می کند در راستای حمایت از دانشگاه جهت ارتقای ملی و بین المللی رتبه خود، تلاش می کند تا دسترسی  به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع تسهیل گردد.

لذا از طریق تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی، سعی می کند در ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه موثر باشد

برنامه های کتابخانه دیجیتال


فراهم آوری  منابع کتابخانه ای الکترونیکی ، خدمات دسترس پذیری منابع  علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه

- برگزاری کارگاه های آموزشی  به منظور استفاده بهینه اعضاء هیئت علمي،پژوهشگران، دانشجويان و کارشناسان ازمنابع اطلاعاتي موجود در کتابخانه ديجيتال

- اطلاع رسانی و بررسی دسترسی به بانکهای اطلاعاتی 

- آموزش و رفع اشکال در مورد دسترسی به منابع الکترونیک به صورت فردی( حضوری، مکاتبه ای، تلفنی، نامه اداري)

تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک

تهیه فایل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه الکترونیک

پیگیری در مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع کتابخانه ای تحت شبکه دانشگاه

تدوین خط مشی و آیین نامه­ های لازم در ارتباط با فعالیت­­های کتابخانه الکترونیک و تهیه برنامه­­ های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.