فهرست

برنامه کارگاه های دانشگاه

برنامه ای کارگاه های حوزه پژوهشی و گروه کتابداری و اطلاع رسانی  دانشگاه علوم پزشکی بابل در شش ماه سال 1397

1-از آنجایی که کارگاه های از قبل برنامه ریزی شده است لطفا جهت شرکت در کارگاه از قبل ثبت نام نموده و با  اداره مربوطه هماهنگی لازم را انجام دهید.

2- ضمن این کارگاه ها دارای مجوز ضمن خدمت می باشد و پذیرش شرکت کنندگان محدود می باشد می باشد

شماره تماس برای ثبت نام با مسئول هماهنگی کارگاهها:

آقای صیادی:

32196213

32194152   

لینک دریافت برنامه کارگاه

لینک دریافت نامه شرکت در کارگاه