فهرست

کارگاه آموزشی "اصول جستجو و آشنایی با پایگاه های پزشکی مقالات".

 

کارگاه آموزشی  دو روزه "اصول جستجو و آشنایی با پایگاه های پزشکی مقالات" برای کتابداران ، اطلاع رسانان و همکاران پژوهشی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 27 آذر 1398 در محل سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه سرکار خانم دکتر میرابی شیوه موثر جستجوی پیشرفته و مراحل آن توضیح دادند. و سرکار خانم دهقان به معرفی موتورهای جستجوی پزشکی و تعدادی از پایگاه های اطلاعاتی پزشکی پرداختند.