فهرست

وبینار «اصول و مبانی نگارش مقالات مروری»،

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، وبینار «اصول و مبانی نگارش مقالات مروری»، را برگزار می کند