فهرست

عدم دسترسی به سامانه نوپا از طریق وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوی

به اطلاع کلیه کاربران محترم کتابخانه می رساند، دسترسی به سامانه نوپا از طریق وزارت بهداشت (MOH) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ تا اطلاع ثانوی مقدور نیست.